Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2024

Warunki użytkowania zawierają ważne informacje o naszych usługach i prawach Użytkownika, dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z ich treścią.

Witamy w Webinity

Webinity zapewnia usługę subskrypcji, która umożliwia naszym członkom otrzymywanie usług zarządzania witrynami internetowymi i dostęp do określonych funkcji w panelu Webinity („treści Webinity”) przez internet na niektórych urządzeniach podłączonych do internetu, takich jak komputery, laptopy i urządzenia mobilne.

Nasz serwis obsługuje Agencja Interaktywna ADream Sp. z o.o. Niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie z naszego serwisu. W rozumieniu niniejszych Warunków użytkowania „usługa Webinity”, „nasza usługa” lub „usługa” oznacza spersonalizowaną usługę świadczoną Użytkownikowi przez Webinity w celu zarządzania konkretną witryną internetową, dla której Użytkownik wykupił subskrypcję, w tym wszystkie funkcje, możliwości, rekomendacje i recenzje, nasze witryny internetowe i interfejsy użytkownika, a także całą zawartość i oprogramowanie powiązane z naszą usługą. Odniesienia do „Użytkownika” w niniejszych Warunkach użytkowania oznaczają członka, który utworzył konto Webinity i który został obciążony opłatą za pomocą wybranej metody płatności.

 1. Członkostwo
  1. Członkostwo w Webinity będzie kontynuowane do momentu jego zakończenia. Aby korzystać z usługi Webinity, Użytkownik musi mieć dostęp do internetu na swoim urządzeniu i podać nam co najmniej jedną metodę płatności. „Metoda płatności” oznacza aktualną, zweryfikowaną, zaakceptowaną metodę płatności, która może być okresowo aktualizowana i która może obejmować płatność za pośrednictwem konta użytkownika u strony trzeciej. O ile Użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, Użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny cykl rozliczeniowy zgodnie z wybraną Metodą płatności (patrz „Rezygnacja” poniżej).
  2. Możemy oferować szereg planów członkostwa, w tym członkostwa oferowane przez strony trzecie w połączeniu z dostarczaniem ich produktów i usług. Niektóre plany członkostwa mogą mieć różne warunki i ograniczenia, które zostaną ujawnione podczas rejestracji Użytkownika lub w innych komunikatach udostępnionych Użytkownikowi. Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa w Webinity można znaleźć, logując się do swojego panelu na stronie webinity.com, dostępnego po kliknięciu przycisku „Zaloguj” w górnej części strony.
 2. Oferty promocyjne. Okresowo możemy przedstawiać specjalne oferty promocyjne, plany lub członkostwa („Oferty”). Kwalifikacja do Oferty jest określana przez Webinity według własnego uznania i zastrzegamy sobie prawo do wycofania Oferty i zablokowania konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że nie kwalifikuje się on do skorzystania z Oferty. Użytkownicy posiadający lub niedawno posiadający członkostwo w Webinity mogą nie kwalifikować się do niektórych Ofert wstępnych. Możemy użyć informacji takich jak identyfikator urządzenia, metoda płatności lub adres e-mail konta używanego w związku z posiadanym lub niedawno posiadanym członkostwem Webinity w celu określenia kwalifikacji do Oferty. Wymagania kwalifikacyjne oraz inne ograniczenia i warunki zostaną ujawnione podczas rejestracji do Oferty lub w innych komunikatach udostępnionych Użytkownikowi.
 3. Rozliczenia i rezygnacja
  1. Cykl rozliczeniowy. Opłata członkowska za usługę Webinity zostanie pobrana poprzez Metodę płatności Użytkownika w określonym terminie płatności wskazanym na koncie Użytkownika na stronie „Witryny”, po wybraniu witryny z listy. Data następnego rozliczenia zostanie wyświetlona jako „Następne obciążenie” w sekcji „Plan”. Długość cyklu rozliczeniowego zależy od rodzaju subskrypcji wybranego podczas rejestracji w usłudze. W niektórych przypadkach data płatności może ulec zmianie, na przykład jeśli Metoda płatności nie została pomyślnie przetworzona, w przypadku zmiany planu subskrypcji lub jeśli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu niemieszczącym się w danym miesiącu. Jeśli Użytkownik zarejestrował się w usłudze Webinity, używając konta strony trzeciej jako Metody płatności, może znaleźć informacje rozliczeniowe dotyczące członkostwa w usłudze Webinity, odwiedzając swoje konto u odpowiedniej strony trzeciej.
  2. Metody płatności. Aby korzystać z usługi Webinity, należy podać co najmniej jedną Metodę płatności. Użytkownik upoważnia nas do dokonania rozliczenia za pośrednictwem dowolnej Metody płatności powiązanej z jego kontem w przypadku, gdy jego podstawowa Metoda płatności zostanie odrzucona lub przestanie być dla nas dostępna jako forma płatności za opłatę abonamentową. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za wszelkie niepobrane kwoty. Jeśli płatność nie zostanie pomyślnie rozliczona z powodu wygaśnięcia, niewystarczających środków lub z innego powodu, a Użytkownik nie zrezygnuje ze swojego konta, możemy zawiesić jego dostęp do usługi do czasu pomyślnego przetworzenia płatności za pomocą prawidłowej Metody płatności. W przypadku niektórych Metod płatności operator może obciążyć Użytkownika pewnymi opłatami, takimi jak opłaty za transakcje zagraniczne lub inne opłaty związane z przetwarzaniem Metody płatności. Opłaty za podatek lokalny mogą się różnić w zależności od zastosowanej Metody płatności. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy Metody płatności.
  3. Aktualizacja Metod płatności. Użytkownik może zaktualizować swoje Metody płatności, przechodząc do strony „Witryny”, wybierając swoją witrynę z listy, a opcja aktualizacji Metody płatności zostanie wyświetlona w sekcji „Płatność”. Możemy również aktualizować Metody płatności Użytkownika, korzystając z informacji dostarczonych przez dostawców usług płatniczych. Po każdej aktualizacji Użytkownik upoważnia nas do dalszego dokonywania rozliczeń za pośrednictwem odpowiedniej Metody płatności.
  4. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w Webinity w dowolnym momencie, zachowując dostęp do usługi Webinity do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne i nie zapewniamy zwrotów ani uznań za częściowe okresy członkostwa lub niewykorzystaną zawartość Webinity. Aby zrezygnować, przejdź do strony „Witryny”, wybierz z listy witrynę, dla której chcesz anulować subskrypcję, wybierz „Zrezygnuj z planu” w sekcji „Plan” i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji. W przypadku rezygnacji z członkostwa konto zostanie automatycznie zamknięte na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
  5. Zmiany cen i planów subskrypcji. Możemy okresowo zmieniać nasze plany subskrypcji i ceny naszych usług, jednakże wszelkie zmiany cen lub planów subskrypcji będą obowiązywać nie wcześniej niż 30 dni po powiadomieniu Użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę ceny lub zmianę planu subskrypcji, może zrezygnować z subskrypcji, zanim zmiana wejdzie w życie.
  6. Stawka godzinowa za prace wykraczające poza plan subskrypcyjny. Każdy plan subskrypcyjny posiada określoną ilość godzin na prace związane z rozwojem Twojej strony (zadania które nam zlecasz). Każda godzina robocza wykraczająca poza Twój plan w danym miesiącu będzie rozliczana po stawce 180 zł netto. Koszt dodatkowych prac godzinowych będzie naliczany wyłącznie w przypadku twojej akceptacji otrzymanej od nas estymacji dotyczących zadań, które utworzysz w panelu Webinity. Bez twojej uprzedniej akceptacji nigdy nie będziemy realizować zadań przekraczających czas dostępny w twoim planie abonamentowym.
 4. Usługa Webinity
  1. Usługa Webinity i wszelkie treści dostępne za jej pośrednictwem są przeznaczone do dyspozycji Użytkownika i dedykowane konkretnej witrynie internetowej, dla której Użytkownik zdecydował się wykupić subskrypcję na naszej platformie. W okresie członkostwa w Webinity Użytkownik otrzymuje ograniczone, niewyłączne i niezbywalne prawo dostępu do usługi Webinity i treści Webinity. Z wyjątkiem powyższego, żadne prawa, tytuły ani udziały nie zostaną przeniesione na Użytkownika.
  2. Treści Webinity, które mogą być dostępne, będą się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i będą ulegać okresowym zmianom.
  3. Usługa Webinity jest regularnie aktualizowana. Ponadto stale testujemy różne aspekty naszych usług, w tym nasze witryny, interfejsy użytkownika i funkcje promocyjne.
  4. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas autoryzowanych, Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od:
   (i) archiwizowania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania, wyświetlania, realizowania, publikowania, licencjonowania, tworzenia dzieł pochodnych, oferowania do sprzedaży lub wykorzystywania treści i informacji zawartych w usłudze Webinity lub uzyskanych za jej pośrednictwem;
   (ii) obchodzenia, usuwania, zmieniania, dezaktywowania, ograniczania, blokowania, zasłaniania lub udaremniania jakichkolwiek zabezpieczeń treści lub innych elementów usługi Webinity, w tym graficznego interfejsu Użytkownika, informacji o prawach autorskich i znaków towarowych;
   (iii) korzystania z robotów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do usługi Webinity;
   (iv) dekompilacji, inżynierii wstecznej lub dekonstrukcji jakiegokolwiek oprogramowania lub innych produktów lub procesów dostępnych za pośrednictwem usługi Webinity;
   (v) wstawiania jakiegokolwiek kodu lub produktu bądź manipulowania zawartością usługi Webinity w jakikolwiek sposób;
   (vi) korzystania z jakichkolwiek metod eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych;
   (vii) przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą elektroniczną bądź przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów mających na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź sprzętu telekomunikacyjnego związanego z usługą Webinity, w tym wirusów komputerowych lub jakiegokolwiek innego kodu komputerowego, plików lub programów.
   Możemy zakończyć lub ograniczyć korzystanie z naszej usługi, jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki użytkowania lub będzie zaangażowany w nielegalne lub nieuczciwe korzystanie z usługi.
  5. Jakość wyświetlania treści Webinity może różnić się w zależności od urządzenia i zależeć od wielu czynników, takich jak lokalizacja Użytkownika, przepustowość łącza internetowego i/lub szybkość połączenia internetowego. Dostępność opcji HD, Ultra HD i HDR zależy od poziomu usługi internetowej i możliwości urządzenia Użytkownika.
  6. Oprogramowanie Webinity zostało opracowane przez lub dla Webinity i może być używane wyłącznie przez autoryzowanych Klientów końcowych za pośrednictwem panelu Webinity. Oprogramowanie to może być odmienne w zależności od urządzenia i nośnika, a funkcje i cechy mogą również różnić się między urządzeniami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi może wymagać oprogramowania stron trzecich, które podlega licencjom stron trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne korzystanie ze zaktualizowanych wersji oprogramowania Webinity i powiązanego oprogramowania stron trzecich.
  7. Kupując plan subskrypcji dla swojej witryny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nasze plany różnią się pod względem różnych usług, np. częstotliwości aktualizacji, tworzonych kopii zapasowych i dostępnych w danym planie godzin do tworzenia witryn. Użytkownik może zmienić swój plan w dowolnym momencie, przechodząc do strony „Witryny” po zalogowaniu się na swoje konto i wybierając witrynę z listy i klikając przycisk „Zmień plan” w sekcji „Plan”.
 5. Hasła i dostęp do konta. Hasło Użytkownika jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i powinno być zachowywanie w tajemnicy. Jeśli Użytkownik zezwala innym osobom na dostęp do konta (co obejmuje dostęp do informacji dotyczących przeglądania aktywności na koncie), Użytkownik wyraża zgodę na to, że te osoby działają w jego imieniu i że jest on związany wszelkimi zmianami, jakie te osoby mogą wprowadzić na koncie, w tym – między innymi – zmianami planu subskrypcji. Aby zachować kontrolę nad kontem i uniemożliwić dostęp do konta nieupoważnionym osobom, Użytkownik powinien zachować kontrolę nad urządzeniami używanymi do uzyskiwania dostępu do usługi, a także nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących Metody płatności powiązanej z kontem. Użytkownik zgadza się przekazać i aktualizować prawidłowe informacje dotyczące jego konta, w tym poprawny adres e-mail, abyśmy mogli wysyłać mu powiadomienia związane z kontem. Możemy zamknąć konto Użytkownika lub zawiesić jego działanie w celu ochrony Użytkownika, Webinity lub naszych partnerów przed kradzieżą tożsamości lub innymi nieuczciwymi działaniami.
 6. Pozostałe
  1. Prawo właściwe. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnej z nim interpretacji. Niniejsze warunki nie ograniczają żadnych praw ochrony konsumenta, które mogą przysługiwać Użytkownikowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zamieszkania Użytkownika.
  2. Materiały niezamówione. Webinity nie akceptuje niezamówionych materiałów lub pomysłów dotyczących treści Webinity i nie ponosi odpowiedzialności za podobieństwo jakichkolwiek treści lub programów w jakichkolwiek mediach do materiałów lub pomysłów przesłanych do Webinity.
  3. Obsługa klienta. Aby uzyskać więcej informacji o naszej usłudze i jej funkcjach lub jeśli potrzebujesz pomocy z kontem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem opcji dostępnych na stronie webinity.com tutaj.
  4. Trwałość. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień pozostanie w pełnej mocy.
  5. Zmiany Warunków użytkowania. Webinity może okresowo zmieniać niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik zostanie powiadomiony co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem takich zmian. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany, może zrezygnować z subskrypcji przed ich wejściem w życie.
  6. Komunikacja elektroniczna. Będziemy przesyłać Użytkownikowi informacje związane z jego kontem (np. autoryzacje płatności, faktury, zmiany hasła lub Metod płatności, wiadomości potwierdzające, powiadomienia) wyłącznie w formie elektronicznej, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji.