Ostatnia aktualizacja: 10 października 2023

Niniejsza Polityka prywatności zawiera ważne informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników, więc zachęcamy do uważnego zapoznania się z jej treścią.

Witamy w Webinity

Świadczymy usługi administrowania i tworzenia serwisów internetowych. Ludzie korzystają z naszych usług, by zapewnić sobie spokój ducha i możliwość skupienia się w pełni na rozwijaniu swojej działalności, zamiast martwić się o kwestie związane ze stroną internetową. Firmy różnej wielkości korzystają z naszej technologii i usług w celu rozwoju, aktualizacji, utrzymania i ochrony swoich firm online. Webinity chce w przejrzysty sposób przekazać, w jaki sposób wykorzystuje powierzone Dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje „Dane osobowe”, które gromadzimy o Użytkowniku, sposób ich wykorzystania oraz udostępniania, prawa i wybory Użytkownika oraz sposób, w jaki użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie naszych praktyk w zakresie prywatności. W niniejszej Polityce określono również prawa podmiotów danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec niektórych sposobów wykorzystywania przez nas ich Danych osobowych.

„Webinity”, „my”, „nasz” lub „nas” oznacza podmiot Webinity odpowiedzialny za gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej i mogą obejmować informacje, które Użytkownik nam przekazuje i które gromadzimy na jego temat, na przykład podczas korzystania z naszych Usług (np. informacje o urządzeniu, adres IP).

„Usługi” oznaczają produkty i usługi wskazane przez Webinity jako objęte niniejszą Polityką. Nasze „Usługi dla klientów końcowych” to Usługi, które Webinity świadczy bezpośrednio osobom i podmiotom na ich własny użytek.

„Witryny” oznaczają webinity.com oraz inne strony internetowe, aplikacje i usługi online wskazane przez Webinity jako objęte niniejszą Polityką.

Łącznie określamy Witryny i Usługi dla klientów końcowych jako „Usługi”. W zależności od kontekstu „Użytkownik” oznacza Klienta końcowego, Przedstawiciela lub Odwiedzającego:

 • Gdy Użytkownik bezpośrednio korzysta z Usługi dla klienta końcowego na własny użytek (np. gdy tworzy nowe zadanie za pośrednictwem panelu Webinity), nazywamy go „Klientem końcowym”.
 • Gdy Użytkownik prowadzi z nami relacje biznesowe lub w inny sposób dokonuje z nami transakcji (np. przy zakupie planu subskrypcji), określamy go mianem „Klienta końcowego”.
 • Gdy Użytkownik działa w imieniu istniejącego lub potencjalnego Klienta końcowego (np. jest pracownikiem firmy oddelegowanym do administrowania kontem firmy będącej Klientem końcowym), nazywamy go „Przedstawicielem”.
 • Gdy Użytkownik odwiedza Witrynę bez logowania się na konto Webinity lub w inny sposób komunikuje się z Webinity, nazywamy go „Odwiedzającym” (np. Użytkownik wysyła nam wiadomość z prośbą o więcej informacji, ponieważ rozważa skorzystanie z naszych usług).

W zależności od powyższych działań Webinity działa jako „administrator danych” i/lub „podmiot przetwarzający dane (lub dostawca usług)”.

1. Gromadzone przez nas Dane osobowe oraz sposób ich wykorzystywania i udostępniania

Gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Danych osobowych różni się w zależności od tego, czy Użytkownik działa jako Klient Końcowy, Przedstawiciel czy Odwiedzający oraz w zależności od naszych różnych Usług. Na przykład, jeśli Użytkownik jest jedynym właścicielem firmy, możemy gromadzić jego Dane osobowe w celu wprowadzenia jego firmy na naszą platformę do zarządzania stronami internetowymi.

„Dane transakcyjne” w niniejszej Polityce prywatności obejmują Dane osobowe i mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, informacje o metodzie płatności (takie jak numer karty kredytowej lub debetowej, informacje o koncie bankowym, kwotę zakupu, datę zakupu, informacje o zakupionych produktach i numer telefonu).

1.1 Klienci końcowi

Webinity oferuje Usługi dla klientów końcowych (np. tworzenie zadań za pośrednictwem panelu Webinity). Działając jako dostawca usług (znany również jako podmiot przetwarzający dane), będziemy przetwarzać Dane osobowe zgodnie z warunkami naszej umowy z Klientem końcowym i jego wytycznymi.

Świadczymy również Usługi dla klientów końcowych, w ramach których nie działamy jako dostawca usług ani podmiot przetwarzający dane, ale zamiast tego świadczymy Usługi bezpośrednio na rzecz Użytkownika do jego osobistego użytku (np. płatność za subskrypcję za pośrednictwem Stripe).

a. Gromadzone przez nas Dane osobowe Klientów końcowych

 • Rejestracja i informacje kontaktowe. Podczas zakładania konta Webinity gromadzimy imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail i dane logowania do konta. Możemy również powiązać lokalizację z Użytkownikiem w celu oceny, które Usługi lub informacje mogą być dla niego przydatne.
 • Płatności Webinity. Jeśli użytkownik kupuje towary lub usługi bezpośrednio od Webinity, otrzymujemy Dane transakcyjne. Na przykład, gdy Użytkownik dokonuje płatności za subskrypcję, zgromadzimy dane kontaktowe, informacje o metodzie płatności oraz informacje o tej transakcji.

b. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe Klientów końcowych

 • Usługi. Wykorzystujemy Dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia mu Usług dla klientów końcowych, włączając w to bezpieczeństwo, dostawy, wsparcie, personalizację (np. preferencji językowych i wyboru ustawień) oraz wiadomości związane z Usługami dla klientów końcowych (np. przekazywanie aktualizacji Polityki i informacji o naszych Usługach).
 • Transakcje. W przypadku transakcji płatniczych Dane osobowe Klienta końcowego są udostępniane innym osobom w celu umożliwienia lub przetworzenia transakcji. Na przykład, gdy Użytkownik wybierze metodę płatności transakcji przy pomocy Stripe (np. kartą kredytową, kartą debetową lub poleceniem zapłaty), zewnętrzny dostawca metody płatności otrzyma Dane transakcyjne, które zawierają Dane osobowe Użytkownika.
 • Płatności. Wykorzystujemy Dane transakcyjne Użytkownika do przetwarzania płatności online, obliczania należnego podatku od sprzedaży, wystawiania faktur i rachunków oraz obliczania przychodów, płacenia rachunków i wykonywania zadań księgowych.
 • Informacje dotyczące tożsamości/weryfikacji. W celu ochrony przed oszustwami możemy porównywać informacje o Użytkowniku z informacjami, które uzyskujemy od partnerów finansowych, partnerów biznesowych, usług weryfikacji tożsamości, publicznie dostępnych źródeł oraz innych zewnętrznych dostawców usług i źródeł, aby móc ocenić, czy dana osoba faktycznie jest Użytkownikiem czy osobą podającą się za niego.
 • Reklama. Możemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celu oceny jego kwalifikacji do Usług dla klientów końcowych, oferowania innych lub promowania istniejących Usług dla klientów końcowych. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo (w tym za zgodą Użytkownika, jeśli jest ona wymagana), wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe Klienta końcowego innym podmiotom, w celu przedstawienia Użytkownikowi naszych Usług dla klientów końcowych, w tym za pośrednictwem reklam opartych na zainteresowaniach.
  • Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Danych osobowych Klientów końcowych stronom trzecim w celu promocji lub reklamy ich produktów.
 • Wykrywanie oszustw i zapobieganie stratom. Wykorzystujemy Dane osobowe Użytkownika gromadzone w ramach naszych Usług do wykrywania strat (po stronie Użytkownika lub naszej) i zapobiegania im. Możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym płatności (w tym wydawcom kart, metodom płatności i innym podmiotom zaangażowanym w przetwarzanie płatności) Dane transakcyjne i Dane osobowe Użytkownika (w tym liczbę prób transakcji), aby mogły one ocenić ryzyko oszustwa lub strat związane z transakcją.
 • Personalizacja. Używamy informacji o Użytkowniku zebranych za pomocą plików cookie i podobnych technologii, aby mierzyć zaangażowanie w treści na Witrynach, poprawiać trafność i ułatwiać poruszanie się i personalizować doświadczenia Użytkownika (np. język i odpowiednią lokalizację geograficzną) oraz dostosowywać treści dotyczące Webinity i naszych Usług do Użytkownika. Na przykład, ponieważ nie wszystkie nasze Usługi są dostępne we wszystkich regionach, możemy dostosować nasze odpowiedzi do danego regionu.

1.2 Przedstawiciele

W celu świadczenia naszych Usług, gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe od Przedstawicieli Klientów końcowych (np. pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie stroną internetową firmy).

a. Gromadzone przez nas Dane osobowe na temat Przedstawicieli

 • Rejestracja i informacje kontaktowe. Podczas zakładania konta Webinity gromadzimy imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail i dane logowania do konta. Możemy również powiązać lokalizację z Użytkownikiem w celu oceny, które Usługi lub informacje mogą być dla niego przydatne.
 • Informacje identyfikacyjne. Aby móc dostarczać Użytkownikowi nasze Usługi, wymagamy od niego podania danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail w celu spełnienia naszych wymogów regulacyjnych.

b. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe Przedstawicieli

Zasadniczo wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe Przedstawicieli Użytkownikom biznesowym w celu świadczenia Usług zamówionych przez Użytkownika (lub Klienta końcowego, z którym jest powiązany).

 • Reklama. Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe Przedstawiciela innym podmiotom w celu reklamy i promocji naszych Usług Użytkownikowi. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa (w tym wszelkich wymogów dotyczących zgody), możemy kierować do Użytkownika reklamy w oparciu o jego zainteresowania oraz wiadomości e-mail, a także podejmować kroki mające na celu zmierzenie skuteczności naszych reklam. Zobacz naszą Politykę plików cookie. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Danych osobowych Przedstawicieli innym podmiotom w celach reklamowych.
 • Personalizacja. Używamy informacji o Użytkowniku zebranych za pomocą plików cookie i podobnych technologii, aby mierzyć zaangażowanie w treści na Witrynach, poprawiać trafność i ułatwiać poruszanie się i personalizować doświadczenia Użytkownika (np. język i odpowiednią lokalizację geograficzną) oraz dostosowywać treści dotyczące Webinity i naszych Usług do Użytkownika. Na przykład, ponieważ nie wszystkie nasze Usługi są dostępne we wszystkich regionach, możemy dostosować nasze odpowiedzi do danego regionu.

1.3 Odwiedzający

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe Odwiedzających (którzy nie są Klientami końcowymi ani Przedstawicielami).

a. Gromadzone przez nas Dane osobowe Odwiedzających

Gdy Użytkownik odwiedza nasze Witryny, otrzymujemy jego Dane osobowe bezpośrednio od niego lub za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii. Zobacz naszą Politykę plików cookie.

 • Formularze. Gdy Użytkownik zdecyduje się wypełnić formularz w Witrynie lub na stronach internetowych osób trzecich zawierających nasze reklamy (np. LinkedIn lub Facebook), zgromadzimy informacje zawarte w formularzu (np. dane kontaktowe i inne informacje dotyczące pytania związanego z naszymi Usługami). Możemy również powiązać lokalizację z wizytą Użytkownika.

b. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe odwiedzających

 • Personalizacja. Używamy informacji o Użytkowniku zebranych za pomocą plików cookie i podobnych technologii, aby mierzyć zaangażowanie w treści na Witrynach, poprawiać trafność i ułatwiać poruszanie się i personalizować doświadczenia Użytkownika (np. język i odpowiednią lokalizację geograficzną) oraz dostosowywać treści dotyczące Webinity i naszych Usług do Użytkownika. Na przykład, ponieważ nie wszystkie nasze Usługi są dostępne we wszystkich regionach, możemy dostosować nasze odpowiedzi do danego regionu.
 • Reklama. Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe Przedstawiciela innym podmiotom w celu reklamy i promocji naszych Usług Użytkownikowi. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa (w tym wszelkich wymogów dotyczących zgody), możemy kierować do Użytkownika reklamy w oparciu o jego zainteresowania oraz wiadomości e-mail, a także podejmować kroki mające na celu zmierzenie skuteczności naszych reklam. Zobacz naszą Politykę plików cookie. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Danych osobowych Przedstawicieli innym podmiotom w celach reklamowych.
 • Zaangażowanie. Gdy Odwiedzający korzystają z naszej witryny webinity.com wykorzystamy informacje gromadzone na temat urządzeń Użytkowników i za ich pośrednictwem, aby zapewnić możliwość prowadzenia rozmów lub korzystania z chatbotów w celu odpowiadania na pytania Użytkowników.

2. Więcej sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Danych osobowych

Oprócz opisanych powyżej sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Danych osobowych, przetwarzamy je również w następujący sposób:

a. Gromadzenie Danych osobowych

 • Aktywność online. W zależności od Usługi, z której korzysta Użytkownik, będziemy gromadzić informacje o:
  • Urządzeniach i przeglądarkach używanych przez Użytkownika w naszych Witrynach
  • Danych dotyczących użytkowania powiązanych z tymi urządzeniami i przeglądarkami oraz sposobie, w jaki Użytkownik korzystał z naszych Usług, w tym o adresie IP, wtyczkach, używanym języku, czasie spędzonym w Witrynach, odwiedzonych stronach, klikniętych linkach, użytych metodach płatności oraz stronach, które doprowadziły lub skierowały Użytkownika do Witryn i Witryn stron trzecich. Przykładem są wskaźniki aktywności, takie jak wskaźniki aktywności myszy, które pomagają nam wykrywać oszustwa.
 • Informacje dotyczące komunikacji i zaangażowanie. Będziemy gromadzić wszelkie informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać, na przykład za pośrednictwem zgłoszeń do pomocy technicznej, wiadomości e-mail lub mediów społecznościowych. Gdy Użytkownik odpowiada na wiadomości e-mail lub ankiety Webinity, gromadzimy jego adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik zdecyduje się umieścić w treści wiadomości e-mail lub odpowiedzi. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami telefonicznie, będziemy gromadzić numer telefonu użyty do nawiązania połączenia z Webinity, a także inne informacje, które Użytkownik może podać podczas rozmowy. Będziemy również gromadzić dane dotyczące zaangażowania Użytkownika, takie jak rejestracja na wydarzenia Webinity, udział w nich oraz ich oglądanie, a także inne interakcje z personelem Webinity.
 • Fora i grupy dyskusyjne. Tam, gdzie nasze Witryny umożliwiają Użytkownikowi publikowanie treści, będziemy gromadzić Dane osobowe podane przez Użytkownika w związku z publikacją.

b. Wykorzystanie Danych osobowych. Oprócz wykorzystania Danych osobowych opisanego powyżej, wykorzystujemy je również w następujący sposób:

 • Poprawa i rozwój naszych usług. Używamy narzędzi analitycznych na naszych Witrynach w celu pomocy w analizie korzystania z naszych Witryn i Usług oraz diagnozy problemów technicznych. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, które mogą być obsługiwane za pośrednictwem naszych Witryn, oraz o tym, jak można kontrolować korzystanie przez nas z plików cookie i analizę stron trzecich, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Gromadzimy również i przetwarzamy Dane osobowe za pośrednictwem naszych różnych Usług – niezależnie od tego, czy Użytkownik jest Klientem końcowym, Przedstawicielem czy Odwiedzającym – w celu ulepszania naszych Usług, opracowywania nowych Usług i wspierania naszych starań, aby nasze Usługi były bardziej odpowiednie i przydatne dla Użytkownika.
 • Komunikacja. Będziemy wykorzystywać posiadane przez nas dane kontaktowe Użytkownika w celu świadczenia Usług, co może obejmować wysyłanie kodów za pośrednictwem wiadomości SMS w celu uwierzytelnienia Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest Klientem końcowym, Przedstawicielem lub Odwiedzającym, możemy komunikować się z nim przy użyciu posiadanych przez nas danych kontaktowych (np. za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS lub połączeń wideo) w celu dostarczania informacji o naszych Usługach i usługach naszych podmiotów powiązanych, zapraszania do udziału w naszych wydarzeniach lub ankietach lub w inny sposób komunikować się z Użytkownikiem w celach marketingowych, pod warunkiem działania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z wszelkimi wymogami dotyczącymi zgody lub rezygnacji. Na przykład, gdy Użytkownik przesyła nam swoje dane kontaktowe lub gdy zbieramy jego biznesowe dane kontaktowe w związku z naszym udziałem w targach lub innych wydarzeniach, możemy wykorzystać te informacje w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z wydarzeniem, przesłania mu określonych przez niego informacji o naszych produktach i usługach oraz uwzględnienia go w naszych marketingowych kampaniach informacyjnych.
 • Media społecznościowe i promocje. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać nam Dane osobowe w celu skorzystania z oferty, programu lub promocji, wykorzystamy przekazane przez niego Dane osobowe do zarządzania ofertą, programem lub promocją. Będziemy również wykorzystywać te Dane osobowe oraz Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w mediach społecznościowych w celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do Użytkownika, chyba że nie będzie nam to dozwolone.
 • Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo. Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe w celu pomocy w wykrywaniu i kontrolowaniu działań oszustów i innych nieuczciwych podmiotów w ramach naszych Usług, aby umożliwić korzystanie z naszych Usług wykrywania oszustw oraz aby w inny sposób starać się zabezpieczyć nasze Usługi i transakcje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub sprzeniewierzeniem Danych osobowych, informacji i funduszy. Możemy zbierać informacje od Użytkownika i na jego temat od podmiotów finansowych, a w niektórych przypadkach od osób trzecich. Na przykład, aby chronić nasze Usługi, możemy otrzymywać od stron trzecich informacje o adresach IP, które zostały przejęte przez szkodliwe podmioty. Te Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, kraj) pomagają nam potwierdzać tożsamość i zapobiegać oszustwom. Możemy również korzystać z technologii w celu oceny ryzyka oszustwa związanego z próbą dokonania transakcji przez Klienta końcowego.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych. Wykorzystujemy Dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, przepisami w związku z regulacją Poznaj swojego klienta („KYC”), przeciwdziałaniem terroryzmowi, kontrolą eksportu i zakazami prowadzenia interesów z osobami objętymi ograniczeniami lub w niektórych obszarach biznesowych oraz innymi zobowiązaniami prawnymi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze Usługi były bezpieczne i zgodne z przepisami, a gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla tych wysiłków. Możemy na przykład monitorować wzorce transakcji płatniczych i inne sygnały online oraz wykorzystywać te informacje w celu zmniejszenia ryzyka oszustw, prania pieniędzy i innych działań szkodliwych dla Webinity i naszych Klientów końcowych.
 • Osoby małoletnie. Usługi nie są skierowane do osób małoletnich, w tym dzieci w wieku poniżej 13 lat, i prosimy, aby nie podawały one Danych osobowych za pośrednictwem Usług. W niektórych krajach możemy nałożyć wyższe limity wiekowe wymagane przez obowiązujące prawo.

c. Udostępnianie Danych osobowych. Oprócz sposobów opisanych powyżej, udostępniamy Dane osobowe w następujący sposób:

 • Podmioty powiązane z Webinity. Udostępniamy Dane osobowe innym podmiotom powiązanym z Webinity. Udostępnianie danych tym podmiotom odbywa się w celach określonych w niniejszej Polityce.
 • Dostawcy usług lub podmioty przetwarzające. W celu świadczenia Usług na rzecz naszych Klientów końcowych i Przedstawicieli, a także w celu kierowania do Odwiedzających, Przedstawicieli i Klientów końcowych komunikatów, działań marketingowych i reklam dotyczących naszych Usług, będziemy polegać na innych podmiotach świadczących nam usługi. Dostawcy usług świadczą różnorodne usługi o kluczowym znaczeniu, takie jak hosting (przechowywanie i utrzymywanie treści na serwerze), analityka w celu oceny szybkości, dokładności i/lub bezpieczeństwa naszych Usług, weryfikacja tożsamości, obsługa klienta, poczta e-mail i audyty. Upoważniamy takich dostawców usług do wykorzystywania lub ujawniania udostępnionych przez nas Danych osobowych w celu świadczenia usług w naszym imieniu i przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych. Wymagamy, aby tacy dostawcy usług zobowiązali się na podstawie umowy do ochrony bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu. Nasi dostawcy usług znajdują się głównie w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
 • Inne sposoby za zgodą. W niektórych przypadkach możemy nie świadczyć usług, ale zamiast tego skierować Użytkownika do innych podmiotów lub umożliwić mu nawiązanie z nimi kontaktu w celu otrzymania usług (np. firm świadczących profesjonalne usługi, z którymi współpracujemy). W takich przypadkach ujawnimy tożsamość strony trzeciej i informacje, które zostaną jej udostępnione, oraz zwrócimy się do Użytkownika o zgodę na udostępnienie tych informacji.
 • Transakcje korporacyjne. W przypadku zawarcia lub zamiaru zawarcia transakcji zmieniającej strukturę naszej działalności, takiej jak reorganizacja, fuzja, sprzedaż, joint venture, cesja, transfer, zmiana kontroli lub inne zbycie całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji, możemy udostępniać Dane osobowe stronom trzecim w związku z taką transakcją. Każdy inny podmiot, który kupi nas lub część naszej działalności, będzie miał prawo do dalszego wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika, ale z zachowaniem warunków niniejszej Polityki.
 • Przestrzeganie przepisów i zapobieganie szkodom. Udostępniamy Dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne: (i) w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych; (ii) w celu przestrzegania zasad nałożonych przez metodę płatności w związku z korzystaniem z metod płatności Stripe (np. zasady sieciowe dla Visa lub Mastecard); (iii) w celu egzekwowania naszych praw umownych; (iv) w celu zabezpieczenia lub ochrony Usług, praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności Webinity, Użytkownika lub innych podmiotów, w tym przed innymi szkodliwymi lub nieuczciwymi działaniami i naruszeniami bezpieczeństwa; oraz (v) w celu odpowiadania na uzasadnione wnioski związane z postępowaniem sądowym składane przez sądy, organy ścigania, organy regulacyjne oraz inne organy publiczne i rządowe, w tym organy spoza kraju zamieszkania Użytkownika.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

Dla celów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, opieramy się na szeregu podstaw prawnych umożliwiających nam przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników.

a. Umowne i przedumowne relacje biznesowe. Przetwarzamy Dane osobowe w celu nawiązywania relacji biznesowych z Klientami końcowymi i realizowania wobec nich odpowiednich zobowiązań umownych. Działania obejmują:

 • Tworzenie i zarządzanie kontami Webinity oraz danymi uwierzytelniającymi konta Webinity, w tym ocenę wniosków o rozpoczęcie korzystania z naszych Usług;
 • Działania księgowe, audytowe i rozliczeniowe;
 • Przetwarzanie płatności, w tym wykrywanie oszustw, zapobieganie stratom, optymalizację ważnych transakcji, komunikację dotyczącą takich płatności i powiązaną obsługę klienta.

b. Uzasadnione interesy. Tam, gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa, polegamy na naszych uzasadnionych interesach biznesowych w celu przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Poniższa lista określa cele biznesowe, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych Użytkownika:

 • Wykrywanie, monitorowanie i zapobieganie oszustwom i nieautoryzowanym transakcjom płatniczym;
 • Ograniczenie strat finansowych, roszczeń, zobowiązań lub innych szkód dla Klientów końcowych i Webinity;
 • Określanie kwalifikowalności oraz oferowanie nowych produktów i usług Webinity;
 • Odpowiadanie na zapytania, wysyłanie powiadomień o Usługach i zapewnianie wsparcia klientom;
 • Promowanie, analizowanie, modyfikowanie i ulepszanie naszych Usług, systemów i narzędzi oraz opracowywanie nowych produktów i usług, w tym niezawodności Usług;
 • Zarządzanie, obsługa i poprawa wydajności naszych Witryn i Usług poprzez zrozumienie ich wydajności oraz optymalizację naszych zasobów cyfrowych;
 • Analizowanie i reklamowanie naszych Usług oraz związanych z nimi ulepszeń;
 • Przeprowadzanie zagregowanych analiz i opracowywanie informacji biznesowych, które umożliwiają nam obsługę, ochronę, podejmowanie świadomych decyzji oraz raportowanie wyników naszej działalności;
 • Udostępnianie Danych osobowych zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu oraz partnerom biznesowym, którzy pomagają nam w prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji w Webinity i naszych Usługach;
 • Udostępnianie Danych osobowych naszym podmiotom powiązanym.

c. Zgoda. Możemy polegać na zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych w związku ze sposobem naszej komunikacji z Użytkownikiem. Gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do wycofania jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na takiej zgodzie przed jej wycofaniem.

4. Prawa i wybory Użytkownika

Użytkownik może dokonać wyboru w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas jego Danych osobowych:

a. Rezygnacja z otrzymywania od nas wiadomości elektronicznych
Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, może z nich zrezygnować, korzystając z linku umożliwiającego rezygnację z subskrypcji, który jest zamieszczony w takich wiadomościach. Postaramy się spełnić żądania Użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, (i) zachowujemy prawo do komunikowania się z Użytkownikiem w sprawie otrzymywanych przez niego usług (np. wsparcia i ważnych powiadomień urzędowych).

b. Prawa Użytkownika do ochrony danych
W zależności od lokalizacji Użytkownika i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa w odniesieniu do kontrolowanych przez nas jego Danych osobowych:

 • Prawo do żądania potwierdzenia, czy Webinity przetwarza Dane osobowe dotyczące Użytkownika, a jeśli tak, do żądania kopii tych Danych osobowych;
 • Prawo do żądania od Webinity skorygowania lub zaktualizowania niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych Danych osobowych Użytkownika;
 • Prawo do żądania od Webinity usunięcia Danych osobowych Użytkownika;
 • Prawo do zażądania od Webinity ograniczenia korzystania z Danych osobowych Użytkownika w określonych okolicznościach, np. podczas rozpatrywania przez Webinity innego wniosku złożonego przez Użytkownika (w tym wniosku o dokonanie przez Webinity aktualizacji Danych osobowych Użytkownika);
 • W przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez niego zgody, Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie;
 • W przypadku, gdy przetwarzamy dane Użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy, Użytkownik może mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych, chyba że będziemy mieć ku temu uzasadnione powody lub będzie to konieczne z przyczyn prawnych.
 • Prawo do niedyskryminacji za korzystanie z tych praw;
 • Prawo do odwołania się od każdej decyzji Webinity dotyczącej tych praw.

Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa dotyczące jego Danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

5. Bezpieczeństwo i przechowywanie

Dokładamy rozsądnych starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w stosunku do ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika. Stosujemy środki organizacyjne, techniczne i administracyjne mające na celu ochronę Danych osobowych objętych niniejszą Polityką przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą, zmianą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa.

Aby pomóc nam chronić Dane osobowe, w przypadku posiadania konta w Webinity zachęcamy do używania silnego hasła, ochrony tego hasła przed nieautoryzowanym użyciem i nieużywania tych samych danych logowania (np. hasła) do kont Webinity, co w przypadku innych usług lub kont. Jeśli Użytkownik ma powody, by sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna (np. uważa, że bezpieczeństwo jego konta Webinity zostało naruszone), powinien niezwłocznie się z nami skontaktować.

Przechowujemy Dane osobowe Użytkownika przez okres świadczenia dla niego Usług (w zależności od przypadku) lub przez okres, w którym zasadnie przewidujemy świadczenie Usług. Nawet po zaprzestaniu świadczenia Usług bezpośrednio dla Użytkownika, a nawet po zamknięciu przez niego konta Webinity, Webinity może zachować jego Dane osobowe:

 • w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych;
 • w celu umożliwienia monitorowania i wykrywania oszustw oraz zapobiegania strat;
 • w celu spełnienia naszych obowiązków podatkowych, księgowych i sprawozdawczości finansowej;
 • tam, gdzie jest to wymagane przez nasze zobowiązania umowne wobec naszych partnerów (i tam, gdzie przechowywanie danych jest wymagane przez stosowane przez Użytkownika metody płatności).

W przypadkach, w których przechowujemy Dane osobowe, robimy to zgodnie z wszelkimi okresami przedawnienia i obowiązkami przechowywania dokumentacji nałożonymi przez obowiązujące prawo.

6. Międzynarodowe transfery danych

Jesteśmy firmą globalną. Możemy przekazywać Dane osobowe Użytkownika do krajów innych niż kraj Użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych. W krajach tych mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju Użytkownika. Przekazując dane za granicę, podejmujemy środki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych związanymi z takim transferem. W niektórych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania urzędników (takich jak organy ścigania lub organy bezpieczeństwa).

Tam, gdzie obowiązujące prawo wymaga mechanizmu przekazywania danych, stosujemy jedno lub więcej z poniższych:

 • Przekazywanie Danych osobowych do określonych krajów lub odbiorców, którzy są uznawani za zapewniających odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Standardowe klauzule umowne UE zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz uzupełnienie wytycznych dotyczących międzynarodowych przekazów danych wydane przez brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji, zgodnie z opisem tutaj.
 • lub inne metody prawne dostępne zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Aktualizacje i powiadomienia

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, aby odzwierciedlić nowe usługi, zmiany w naszych praktykach ochrony prywatności lub odpowiednie przepisy prawa. Oznaczenie „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej Polityki wskazuje, kiedy nastąpiła jej ostatnia zmiana. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania przez nas zmienionej Polityki w Usługach lub powiadomienia o aktualizacji zgodnie z wymogami prawa w inny sposób.

Możemy przekazywać Użytkownikowi informacje i powiadomienia dotyczące Polityki lub gromadzonych Danych osobowych poprzez publikację na naszej stronie internetowej, a jeśli Użytkownik jest Klientem końcowym lub Przedstawicielem, kontaktując się z nim za pośrednictwem panelu Webinity lub adresu e-mail podanego na koncie Webinity.

8. Postanowienia właściwe dla określonej jurysdykcji

 • Australia. Jeśli Użytkownik jest rezydentem Australii i jest niezadowolony z rozpatrzenia przez nas złożonej przez niego skargi wniesionej na podstawie niniejszej Polityki, może skontaktować się z Biurem Australijskiego Komisarza ds. Informacji.
 • Brazylia. Rezydenci Brazylii, do których ma zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych („LGPD”), mają prawa określone w art. 18 LGPD.
 • Kanada. W rozumieniu niniejszej Polityki „obowiązujące prawo” obejmuje federalną ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych (PIPEDA), a „Dane osobowe” obejmują „informacje osobiste” zgodnie z definicją zawartą w PIPEDA.
 • EOG i Wielka Brytania. Jeśli Użytkownik jest rezydentem EOG i uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych nie jest zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), może skierować swoje pytania lub skargi do irlandzkiej Komisji Ochrony Danych. Jeśli użytkownik jest rezydentem Wielkiej Brytanii, może skierować swoje pytania lub wątpliwości do brytyjskiego Biura Komisarza ds. Informacji.
 • Indonezja. W rozumieniu niniejszej Polityki „obowiązujące prawo” obejmuje ustawę nr 11 z 2008 r. ze zmianami wprowadzonymi ustawą nr 19 z 2016 r. o informacjach i transakcjach elektronicznych, rozporządzenie rządu nr 71 z 2019 r. w sprawie wdrażania systemów i transakcji elektronicznych oraz rozporządzenie Ministra Komunikacji i Informatyki nr 20 z 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach elektronicznych, a „Dane osobowe” obejmują „dane osobowe” zgodnie z definicją zawartą w tych przepisach.
 • Szwajcaria. W rozumieniu niniejszej Polityki „obowiązujące prawo” obejmuje szwajcarską federalną ustawę o ochronie danych (FADP), z późniejszymi zmianami. Aby skorzystać z praw wynikających z FADP, skontaktuj się z nami.
 • Tajlandia. Jeśli przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika ze względu na obowiązek prawny lub prawo umowne, a Użytkownik nie przekaże nam swoich informacji osobistych, możemy nie być w stanie świadczyć mu Usług zgodnie z prawem.

9. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.